Biuro rachunkowe Katowice usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
     
  CO ROBIMY
  Księgi rachunkowe
  Księga podatkowa
  Kadry
  Płace
  Zakładanie firm
  Rejestracja spółki z o.o.
  Koszt założenia firmy

  O FIRMACH
  Działalność gospodarcza
  Spółka cywilna
  Spółka jawna
  Spółka partnerska
  Spółka komandytowa
  Spółka komandytowo-akcyjna
  Spółka z o.o.
  Spółka akcyjna

  O NAS
  Historia
  Kadra
  Referencje
  Zasady współpracy
  Zasięg działania

  CENNIK
  Cennik usług księgowych

  KONTAKT
  Adres


Rejestracja spółki z o.o. Katowice, zakładanie spółek Katowice

Założenie sp. z o.o. w Polsce przebiega w następujący sposób:

1. Rejestracja umowy spółki u notariusza.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 tys. zł - wnoszą go wspólnicy w formie gotówki lub aportem. Umowę sp. z o.o., rejestruje się u notariusza. Przy kapitale zakładowym w wysokości 50 tys. zł opłata notarialna wynosi ok. 1 700,00 zł.

2. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Do rejestracji w KRS potrzebne są: wnioski o wpis do krs, umowa spółki, notarialne wzory podpisów członków zarządu, umowa najmu. Opłata sądowa za rejestrację spółki w KRS wynosi 1 500,00 zł.

3. Zgłoszenie do urzędu statystycznego.

4. Zgłoszenie do urzędu skarbowego (US): o nadanie nr NIP i zgłoszenie do vat (opłata 170,00 zł).

5. Zgłoszenie do zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS).

Pełna księgowość to forma prowadzenia księgowości w spółce z o.o. w Polsce.

Copyright © 2006 by Biuro rachunkowe Katowice likwidacja spółki z o.o. Katowice - wszelkie prawa zastrzeżone