Biuro rachunkowe Katowice usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
     
  CO ROBIMY
  Księgi rachunkowe
  Księga podatkowa
  Kadry
  Płace
  Zakładanie firm
  Rejestracja spółki z o.o.
  Koszt założenia firmy

  O FIRMACH
  Działalność gospodarcza
  Spółka cywilna
  Spółka jawna
  Spółka partnerska
  Spółka komandytowa
  Spółka komandytowo-akcyjna
  Spółka z o.o.
  Spółka akcyjna

  O NAS
  Historia
  Kadra
  Referencje
  Zasady współpracy
  Zasięg działania

  CENNIK
  Cennik usług księgowych

  KONTAKT
  Adres


Księgi rachunkowe, księgi handlowe

Prowadzenie pełnej księgowość to najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma ewidencji księgowej.

Zasady prowadzenia ksiąg handlowych regulują przepisy ustawy o rachunkowości.

Przepisy tej ustawy stosuje się m.in. do firm mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji)
oraz spółek cywilnych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa
i Narodowego Banku Polskiego,
- osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro.
Copyright © 2006 by Biuro rachunkowe Katowice rozwiązanie spółki z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone