Biuro rachunkowe Katowice usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
     
  CO ROBIMY
  Księgi rachunkowe
  Księga podatkowa
  Kadry
  Płace
  Zakładanie firm
  Rejestracja spółki z o.o.
  Koszt założenia firmy

  O FIRMACH
  Działalność gospodarcza
  Spółka cywilna
  Spółka jawna
  Spółka partnerska
  Spółka komandytowa
  Spółka komandytowo-akcyjna
  Spółka z o.o.
  Spółka akcyjna

  O NAS
  Historia
  Kadra
  Referencje
  Zasady współpracy
  Zasięg działania

  CENNIK
  Cennik usług księgowych

  KONTAKT
  Adres


Księga przychodów i rozchodów (księga podatkowa)

Księga przychodów i rozchodów umożliwia wybór między opodatkowaniem wg skali podatkowej i stawką liniową. Jest to dość skomplikowana forma rozliczeń, wymagająca orientacji w przepisach (koszty, vat).

Księgi przychodów i rozchodów nie mogą prowadzić firmy, które zobowiązały są do prowadzenia pełnej księgowości, tzn. spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 EURO.
Copyright © 2006 by Biuro rachunkowe Katowice rozwiązanie spółki z o.o. Katowice - wszelkie prawa zastrzeżone