Biuro rachunkowe Katowice usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
     
  CO ROBIMY
  Księgi rachunkowe
  Księga podatkowa
  Kadry
  Płace
  Zakładanie firm
  Rejestracja spółki z o.o.
  Koszt założenia firmy

  O FIRMACH
  Działalność gospodarcza
  Spółka cywilna
  Spółka jawna
  Spółka partnerska
  Spółka komandytowa
  Spółka komandytowo-akcyjna
  Spółka z o.o.
  Spółka akcyjna

  O NAS
  Historia
  Kadra
  Referencje
  Zasady współpracy
  Zasięg działania

  CENNIK
  Cennik usług księgowych

  KONTAKT
  Adres


Koszty założenia działalności

Poniżesz prezentujemy koszty założenia działalnosci gospodarczej:

1. Podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej:
- wpis do ewidencji 100,00 zł,
- rejestracja vat 170,00zł,
Razem 270,00 zł.

2. Podlegającej rejestracji w KRS:
- zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz podatek PCC (od minimalnego kapitału) ok. 1500,00 zł,
- wpis do rejestru 1000,00 zł,
- ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym 500,00 żł,
- rejestracja vat 170,00 zł,
Razem ok. 3170,00 zł.
Copyright © 2006 by Biuro rachunkowe Katowice rozwiązanie spółki z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone